Hur får jag remiss till specialistläkare?

I Västra Götalandsregionen finns inget remisstvång. Det innebär att du själv kan söka direkt till sjukhusens specialistmottagningar utan remiss från läkare på vårdcentralen. Det kallas egenremiss och innebär att du berättar om ditt tillstånd och varför du söker vård. Sådan egenremiss fungerar också hos privata vårdgivare som Västra Götaland har avtal med. 

En egenremiss är lika mycket värd och skall behandlas precis på samma sätt som en remiss som skrivs av en läkare. ​