Vi som arbetar på vårdcentralen

Eva Von Hofsten Vårdcentralchef
Lena Samuelsson Teamledare
   
Ilze Vinkele Specialist i allmänmedicin
Fatemeh Rostamian Specialist i allmänmedicin
Nidal Said ST-läkare
Charlotte Annerud ST-läkare
Rachida Gbatibri ST-läkare
Mustafa Sami Läkare
Felix Evers AT-läkare
   
   
Regina Lindeman Distriktssköterska, diabetes
Kristina Niklasson Distriktssköterska, diabetes
Susan Edberg Distriktssköterska, äldresköterska
Catharina Olofsson Distriktssköterska, astma-KOL
Anna Karlsson Distriktssköterska (föräldraledig)
Emma Tellstedt Distriktssköterska (föräldraledig)
Agneta Roos Mårtensson Distriktssköterska
Lena Dahlgren Starcke Sjuksköterska
Elisabeth Mattiasson Sjuksköterska
Aamu Laiho Sjuksköterska
Susanne Gustafsson Sjuksköterska
Eva Carlsson Undersköterska
Pia Alfredsson Undersköterska
Annelee Segerlöv Undersköterska
   
Sara Widell Psykolog
Lena Thörner Kurator
Therese Svensson Kurator
   
Christina Blixberg Kanslist
Solveig Tillander Medicinsk sekreterare
Britta Jonasson Medicinsk sekreterare
Marita Olsson Medicinsk sekreterare
Linda Månsson Medicinsk sekreterare