Vi som arbetar på vårdcentralen

Eva Von Hofsten Vårdcentralchef
Lena Samuelsson Teamledare
   
Ary Saber Specialist i allmänmedicin
Hossein Babaeikiadehi ST-läkare
Fourat Idan ST-läkare
   
Catharina Olofsson Distriktssköterska/astma-KOL
Sara Rystedt Distriktssköterska, äldresköterska
Malin Samuelsson Sjuksköterska
Kristina Andersson Sjuksköterska
Susanne Gustafsson Sjuksköterska
Anitha Kaldemark Undersköterska
Monica Asker Undersköterska
   
Kjell Gustafsson Kurator
   
Helen Olsson Kanslist
Carina Tolläng Kanslist
Agneta Muthwill Medicinsk sekreterare
Helen Stokvold Medicinsk sekreterare