Vi erbjuder Hälsans rum

 Vi erbjuder något som heter Hälsans rum. Där kan du själv mäta ditt blodtryck, kontrollera vikt och längd, med mera och få tips och råd om levnadsvanor.

Hälsans rum