Vaccinationer

Boka tid för vaccination på vår hemsida.

Vaccinera dig mot säsongens influensa

Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att skydda kroppen bättre mot viruset. Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du:
* fyllt 65 år
* har någon av dessa sjukdomar, oavsett ålder:
kronisk hjärt- eller lungsjukdom, svårbehandlad diabetes, kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering, kronisk lever- eller njursvikt, extrem fetma, neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
* är barn med flerfunktionshinder eller svår astma
* är gravid i andra eller tredje trimestern

För dig som tillhör någon av grupperna ovan kostar det 100 kronor, för övriga kostar det 180 kronor.

Vaccination mot TBE

TBE är ett virus som sprids via fästingar och kan orsaka hjärninflammation. Vi erbjuder TBE-vaccin och rekommenderas till dig som bor och vistas i områden med smittrisk.

Kostnad för TBE-vaccination för barn till och med 15 år är 310 kronor per injektion.

Kostnad för TBE-vaccination från 16 år är 330 kronor per injektion.

Mer information om vaccination mot TBE

Vaccination inför resa

Vaccination inför utlandsresa utföres inte på Närhälsan Floda vårdcentral utan vi hänvisar till de här alternativen;

 • Närhälsan Lerum vårdcentrals tidsbokade resevaccinationsmottagning telefonnummer 0302-551 20
 • Närhälsan Gråbo vårdcentrals drop in-mottagning för vaccination mot hepatit A och B onsdagar jämna veckor, klockan 15.00-16.30, telefonnummer 010-4358700.
 • Infektionskliniken, Södra Älvsborgs sjukhus Borås www.sas.vgregion.se
  Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitets sjukhuset Östra sjukhuset www.sahlgrenska.se
  Du kan också läsa mer på www.vaccination.nu

Vaccination mot lunginflammation rekommenderas för

 • alla personer som är 65 år eller äldre
 • personer med vissa kroniska sjukdomar:
     - kronisk hjärt- eller lungsjukdom
     - instabil diabetes mellitus
     - kronisk lever- eller njursvikt
     - neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
     - cystisk fibros
 • personer med vissa risktillstånd:
      - nedsatt mjältfunktion (anatomiskt eller funktionellt)
     - extrem övervikt (störst risk vid MBI >40)
     - gravt nedsatt immunförsvar
     - cochleaimplantat
     - likvorläckage.

  Kostnaden är 350 kronor och kan ges samtidigt som influensavaccinationen.

Pneumokockvaccination

Pneumokockvaccination ingår sedan år 2009 i det allmänna vaccinationsprogrammet som erbjuds alla barn på barnavårdscentral (SOSFS 2006:22).
 

Vaccination mot HPV och livmoderhalscancer

Du får reda på mer om HPV och vaccination på 1177.se