Dietist

Dietisterna Ulrika Åhs Jonsson, Maude Enervo och Malin Bruto finns numera på NärRehab i Alingsås.  De  träffar patienter med näringsproblem såsom bristande viktuppgång, njur- och leversjukdomar, allergi och äldre.

Du kommer via remiss från från din läkare och kallas därefter till ett första samtal. Besöket brukar ta cirka 45-50 minuter.

När det gäller diagnoser som är relaterade till levnadsvanor som diabetes, övervikt, höga blodfetter och IBS anordnas gruppverksamhet tillsammans med andra yrkeskategorier.

Vill du ha tips på egenvård kan du läsa mer på Livslinjen.