Barnavårdscentral (BVC)

Till oss kan du vända dig med frågor om ditt barns hälsa och utveckling. Vi arbetar med förebyggande hälsovård och erbjuder stöd och information om t ex amning, kost, vaccinationer, sömnproblem, språkutveckling, uppfostran, egenvård och förebyggande av olycksfall. Vi samarbetar bland annat med förskola, logoped, dietist och kommunens socialtjänst.

 

Om ditt barn blir sjukt:

Du kan ringa till oss för rådgivning, men vi tar inte emot sjuka barn.

Om ditt barn har en bokad tid och är sjukt - avboka tiden och vänd er åter för en ny tid.

Om behov av sjukvårdsrådgivning/läkarbesök för ditt sjuka barn kontakta:

Vid 0-6 månaders ålder

Barn- och ungdomsmedicinska

mottagningen i Lerum

 

Tel: 476970

Vid 6 månader och däröver

Vårdcentralen i Lerum

 

0302-55120, val 1

 

Vid akuta tillstånd

Jourcentralen i Alingsås

Öppettider:

Måndag - Fredag 17.00-22.00

Lördag - Söndag 10.00-16.00

 

010-4358000

Södra Ringvägen 34 B

Alingsås

 

Dygnet runt

1177

 

Tel: 1177

 

 

Vid allvarliga eller livshotande tillstånd ring 112 eller uppsök Drottnings Silvias akutmottagning/Östra sjukhuset, Göteborg eller Barnakuten på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

 

Barnavårdscentralen erbjuder:

Bokade besök - Välkommen att boka tid! Telefonnummer 0302-55120, val 2.

Hembesök - Nyfödda erbjuds hembesök. När ni kommer hem från BB med ert nyfödda barn är det bra om ni ringer för att få ett första samtal.

Hälsoundersökningar - BVC-kontrollerna följer barnhälsovårdens basprogram tills elevhälsan tar över när barnet börjar skolan.

Vaccinationer - Vaccinationer erbjuds enligt basprogrammet. Ibland behöver vaccinationer tidigareläggas pga utlandsresa. Prata gärna med oss!

Barnläkare - Vi erbjuder läkarkontroller enligt barnhälsovårdsprogrammet och har även tillgång till barnspecialist vid behov.

Föräldragrupper - I våra föräldragrupper träffar du andra föräldrar och utbyter tankar och erfarenheter.

Psykolog - Vi samarbetar med psykolog från mödra- och barnhälsovården.

 

På barnavårdscentralen arbetar:

Anna Hederström

Jenny Wiklund

Carina Sandheden

Evalotta Liljenzin

Eva Jansson

 

Telefonnummer till Vårdcentralen/Barnavårdscentralen: 0302-55120.

Alla besök på barnavårdscentralen är avgiftsfria.

 

Bra länkar:

1177

Rikshandboken för BVC

Livsmedelsverket

Amningshjalpen.se