Distriktsläkarmottagning

På vårdcentralen arbetar specialister i allmänmedicin samt legitimerade läkare som utbildar sig till specialist i allmänmedicin, s k ST-läkare. Emellanåt har vi även AT-läkare i tjänst, dvs läkare som arbetar för att få sin legitimation.

Våra läkare:

Björn Widell, Specialist allmänmedicin/Verksamhetschef
André Stadelmann, Specialist allmänmedicin
Anna-Clara Tidare, ST-läkare
Christina Vestlund Specialist allmänmedicin
Heidi Lamm, Specialist allmänmedicin
Henrik Wallhede, Specialist allmänmedicin
Cecilia Knopp, ST-läkare
Camilla Gustafsson, ST-läkare
David Ejnell, Leg läkare
Johan Lindström, Specialist allmänmedicin
.
Lena Zachrisson, Specialist allmänmedicin
Niklas Wall, ST-läkare
.

Peter Nilsson, Specialist allmänmedicin
Thomas Nordberg, Specialist allmänmedicin

Petter Jakobsson, ST-läkare

Cecilia Sundemo, ST-läkare
Mahsa Parsi, ST-läkare

.

.

Ett besök hos läkaren kostar 100 kr för patienter listade på vårdcentralen och för olistade patienter är priset 300 kr. Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet.