Distriktssköterskemottagning

Rådgivning eller tidsbeställning till distriktssköterska

Till distriktssköterskan kan du vända dig för att få sjukvårdande behandling och rådgivning när det gäller bland annat:

 • Sårvård
 • Hudåkommor, utslag, eksem
 • Stygnborttagning
 • Blodtryckskontroller
 • Injektioner
 • Utprovning och förskrivning av stödstrumpor
 • Astma/KOL
 • Diabetes
 • Inkontinensutredning samt hjälpmedel
 • Enklare demensutredning/minnestest
 • Hjärta/kärl
 • Receptförnyelse

Våra distriktssköterskor:


Anne-Marie Gustavsson
Ewa Thersthol
Ewa Lindqvist

Gunilla Grönberg
Marie Jacobson 
Malin Aronsson
Linda Johansson

Ann Grimbeck

Heléne Breitkreuz

Maria Jonasson

Lisa Holdenmark

Kerstin Rosenqvist

Anna Löfskog

Caroline Svantesson

Maria Jordansson

Vår Psykiatrisjuksköterska Cecilia Kälström

 


Ett besök hos våra distriktssköterskor kostar 50 kr för listade patienter och 100 kr för olistade. Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet.