Samtalsmottagning

Psykosociala teamet

 

Hos oss kan du få korttidsbehandling vid:

 

Nedstämdhet, depression

Oro - och ångestrelaterade besvär

Stress - och utmattningsproblem

Sömnproblem

 

Kurator och Psykolog har telefontid för konsultation och frågor:

Torsdagar mellan 11:00 - 12:00.

Telefon: 070-0823557

Vi kan tyvärr inte boka tider direkt över telefon då vi har en väntelista att följa. 

Vi som arbetar i teamet är:

 

Johanna Unander

Kurator / Rehabkoordinator

Åsa Svedberg

Leg Psykolog

Emma Elfström-Rendmar

Leg Psykolog

 

För mer information om kommunala stödinsatser:

http://lerum.se/Omsorg-och-stod/Familj-barn-och-ungdom/Stod-till-familjen/