Diabetesmottagning

Diabetesmottagningen är till för dig som är listad på Närhälsan Ågårdsskogens vårdcentral, har behandling för din diabetes och fått remiss från läkare. 

Till diabetessköterskan kommer du för vägledning om hur du ska sköta din diabetes på bästa sätt. Du får rådgivning om kost och motion.

Telefon 0510-85412