Distriktsköterskemottagning

På distriktssköterskemottagningen arbetar flera distriktssköterskor. De kan erbjuda dig hjälp vid olika sjukdomar, samt om du har frågor som rör hälsan. För att få hjälp behöver man inte alltid besöka vårdcentralens läkare.

Distriktssköterskan arbetar med sjukvård och förebyggande hälsovård.

Distriktssköterskan är en specialistutbildad sjuksköterska, som bland annat förskriver vissa läkemedel samt förskriver hjälpmedel vid urininkontinens, stomi och kateterskötsel.  De gör bedömningar och behandlingar, medverkar vid folkhälsoarbetet och ger råd och utbildning vid sjukdom.

Kostnad:

Ett besök hos distriktssköterskan kostar 50 kr.

För rådgivning och tidsbeställning ring 0510-85412 måndag-fredag kl 8-17.