Fotvårdsmottagning

Till fotvårdsmottagningen kan du komma för sjukvårdande fotbehandling om du har en grundsjukdom t ex diabetes, reumatoid artrit (RA), kroniska hudsjukdomar, kärlsjukdom och neurologiska sjukdomar eller felställningar som innebär hot eller risk för dina fötter.

Målet är att förebygga/förhindra uppkomst av sår och infektioner genom undersökning av fötterna. Samtal om egenvård och assisterad egenvård under besöket.

För att komma till fotvårdsmottagningen krävs remiss från läkare eller diabetessjuksköterska.

Telefon
0510-85430