Psykisk hälsa

När livet blir svårt

Ofta kan man klara av mycket själv men ibland behöver man någon att prata med.

Målet med samtalskontakten är att minska psykiskt lidande och göra det möjligt att förändra sin livssituation.

Vi inom psykisk hälsateamet kan erbjuda bland annat:

- Samtalsbehandling vid psykisk ohälsa.
- Samtalsstöd vid sjukdom
- Sorg- och krisbearbetning
- Kognitiv beteendeterapi (steg 1)

För bokning ring 0510-85412