Välkommen till Astma/KOL-mottagningen

Här arbetar astma- och KOL-sjuksköterskor i samarbete med läkare, sjukgymnast och dietist. Vi gör lungfunktionsundersökningar, utreder, behandlar, gör uppföljningar och ger stöd samt förebyggande åtgärder.

Vi som arbetar med Astma/KOL heter Anna Holmberg och Anna-Sara Andersson.

Här kan du läsa mer om astma http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Astma/

och här om KOL  http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/KOL---kroniskt-obstruktiv-lungsjukdom/