Artrosskola

Om du vill börja på artrosskolan får du först träffa en arbetsterapeut eller sjukgymnast individuellt för bedömning. Det görs en noggrann undersökning och du kommer att få möjlighet att berätta om och förklara dina besvär i detalj. Därefter följer tre gruppträffar med teori, sex veckors träning i grupp eller på egen hand och slutligen görs en uppföljning av en sjukgymnast eller arbetsterapeut efter tre månader.

Det främsta syftet med artrosskolan är att du ska få mer kunskap om dina besvär. Du får tillfälle att ställa frågor och lyssna på andras frågor. Du kommer att få pedagogiska förklaringar till dina besvär i höfter, knän och/eller händer. Målsättningen är att när artrosskolan är klar kommer du att ha förmåga att med hjälp av egenvård påverka dina besvär och hitta en lämplig träningsform som passar dig samt att bibehålla och eventuellt förbättra din funktion.