Avspänning

Avspänning innebär ett avslappnande och det finns många olika metoder för detta. Det är viktigt att hitta en metod som man trivs med och ge sig själv den tid som behövs för att jobba med sig själv. Det tar tid att lära sig något nytt och innan tydliga resultat uppnås.

Avspänning är ett mentalt aktivt och vaket tillstånd då man har full uppmärksamhet på vad man gör. Det innebär att hitta tillbaka till sin individuella grundspänningsnivå i kroppen. Våra muskler är aldrig i total vila utan det finns alltid en grundspänning i dem. Utefter den kan spänningsnivån ändra sig beroende på vad vi gör. Ofta har vår spänningsnivå stigit och vi spänner oss mer än vad som behövs i olika situationer.

Varför ska vi träna avspänning?

  • Motverka stress, muskelspänningar, sömnbesvär, oro, andningsbesvär.
  • Hitta tillbaka till sin naturliga grundspänningsnivå och öka sin kroppskännedom.
  • Förbättra sin koncentration.
  • Få mer energi.
  • Bli mer närvarande i det man gör, att vara här och nu.
  • Öka välbefinnandet, bli lugn och harmonisk.

Meditation

Ett tillstånd där vi är avspända och klarvaket närvarande i nuet. Meditation handlar om att vara närvarande i nuet, inte att vara "något", utan att bara vara. Den meditation som vi lär ut fokuserar på att vara närvarande i sin andning. Metoden har sitt ursprung i Sydostasien.

Progressiv avspänning

Går igenom kroppens olika delar genom att man växelvis spänner och slappnar av i en muskelgrupp i taget och känner skillnaden. Det ger övning i kroppskännedom och känslan hur en spänd och en avspänd muskel känns. Syftet är att successivt lära sig att känna en skön avspänningskänsla i hela kroppen.

Autogen träning

Grundas på att med tankarna gå igenom kroppen enligt ett system då man bland annat fokuserar på värme, tyngdkänsla och lugn för att nå avspänning.