Basal kroppskännedom

Basal kroppskännedom är en sjukgymnastisk arbetsform inom såväl förebyggande som behandlande verksamhet. I metoden integreras västerländsk rörelsetradition och biomedicinsk kunskap med de österländska rörelseformerna Taiji och Qigong samt Zen-meditation.

Rörelseformen siktar mot ett funktionellt och avspänt rörelsemönster. Balanserad hållning, frihet i andning och rörelser samt mental och kroppslig närvaro (mindfulness) i rörelse och vila är centrala begrepp.

Arbetsmetoden ger utrymme för reflektion över inlärda vanor. Den ger också övning i att vara uppmärksam och mentalt närvarande samt underlättar att få kontakt med kroppsliga upplevelser. Genom personlig erfarenhet av övningarna stimuleras ofta den egna viljan till förändring och möjligheterna att upptäcka sina egna hälsoresurser.

Genom regelbundet övande får basal kroppskännedom så småningom en tillämpning också i det vardagliga livet.

Med basal kroppskännedom kan man både förebygga och åtgärda olika typer av spännings- och belastningsbesvär. Flera vetenskapliga och kliniska arbeten har utvärderat metoden. Resultaten visar att basal kroppskännedom har god effekt.

Vi kan erbjuda basal kroppskännedom individuellt eller i grupp.