Fysisk aktivitet/träning

Fysisk aktivitet och inaktivitet har många effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort. Motion sätter igång flera förändringar i kroppen och kan fungera som en medicin utan biverkningar vid många sjukdomar och smärttillstånd. Regelbunden fysisk aktivitet genom livet bidrar till att människor kan leva ett oberoende liv långt upp i åldern.

Fysisk aktivitet förebygger och behandlar en mängd olika sjukdomstillstånd. Några exempel är hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, skador/sjukdomar i rörelseorganen och psykisk ohälsa. De positiva effekterna får du oavsett ålder eller träningsvana. Det är alltså aldrig för sent att börja röra på sig!

Grunden i sjukgymnastik är fysisk aktivitet/träning i olika former. Vi kan hjälpa dig att planera och anpassa ett program/en aktivitet som passar dig. Vi erbjuder träning i form av medicinsk träningsterapi, redcord, hemträning och fysisk aktivitet på recept.


Medicinsk träningsterapi

Medicinsk träningsterapi (MTT) är en aktiv rehabiliteringsmetod. Sjukgymnasten gör ett individuellt träningsprogram till dig med övningar som anpassas och doseras efter dina behov. Programmet utförs självständigt men med överinseende och handledning av en sjukgymnast i vår träningslokal med anpassad utrustning.


Hemträning

Ibland är det viktigt att utföra övningar dagligen eller så har du som patient kanske inte möjlighet att komma till sjukgymnastiken varje vecka. Då kan det passa bättre att träna i hemmiljö. Sjukgymnasten lägger upp ett individuellt träningsprogram som passar att utföra hemma utan tillgång till speciell träningsutrustning.


 

Fysioteket - Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Om du vill få hjälp att komma igång och bli mer aktiv kan du få ett recept på fysisk aktivitet. Det ger dig goda förutsättningar att förbättra din hälsa, utan biverkningar. Du får förslag på träning som är lämplig vid din diagnos men det är dina intressen som styr valet av aktivitet. Det kan vara exempelvis promenad, simning, styrketräning eller trädgårdsarbete. Grundtanken är att det ska vara en pulshöjande aktivitet.

Målgruppen för ordination av fysisk aktivitet är de som har besvär där aktivitet har en påvisad behandlingseffekt. Sådana besvär kan vara riskfaktorer för, eller behandling av sjukdomar som övervikt och högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, psykisk ohälsa eller skador/sjukdomar i muskler eller leder.

En daglig dos av fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna för att bibehålla hälsan genom hela livet. Därför har FaR blivit en allt vanligare behandlingsmetod för bättre hälsa.

Om du har fått ett recept på fysisk aktivitet av annan vårdgivare är du välkommen att boka tid till Fysioteket hos oss på Primärvårdsrehab och träffa en sjukgymnast.

Välkommen att kontakta oss för tidbokning !

Läs mer om fysisk aktivitet på recept på 1177.se