Hjälpmedelsordination

Hjälpmedel är en del av en habiliterings-/rehabiliteringsprocess som kan ordineras vid behov.

Målet med hjälpmedel är att

  • förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga
  • kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet.

Sjukgymnasten gör en professionell bedömning av patientens behov. Utifrån bedömningen kan sjukgymnasten prova ut och välja specifikt hjälpmedel. Detta sker så långt som möjligt i samråd med patienten och/eller närstående.