Mekanisk diagnostik och behandling

MDT används för diagnostik och behandling av mekaniskt orsakade rygg- och nackbesvär. En av huvudprinciperna är att patienten ska bli oberoende av andras hjälp och behandling. Det innebär att patienten får lära sig att hantera sina egna problem genom information och hemövningar och blir då mer självständig i sin rehabilitering. Syftet är att behandla de akuta besvären och förebygga att nya uppkommer.

Mekanisk diagnostik och terapi (MDT) utvecklades av sjukgymnasten Robin McKenzie från Nya Zeeland på sextiotalet och har nu blivit en metod som lärs ut och praktiseras över hela världen. Metoden är en av de mest studerade diagnostik- och behandlingsmetoderna i modern tid och de vetenskapliga studierna visar stor betydelse och effektivitet med denna metod.