Ortopedisk medicin, OMI

Ortopedisk medicin, OMI

Ortopedisk medicin, OMI är ett specialistområde inom diagnostik och behandling av skador i rörelseapparaten för sjukgymnaster. Utbildningen är gemensam för både läkare och sjukgymnaster.

Detta möjliggör ett bra samarbete då båda yrkesgrupper undersöker och bedömer på samma sätt. Utifrån sjukhistoria och undersökning ställs diagnos. Behandlingar som kan förekomma är manipulation, tvärfriktionsmassage, stretch av ledkapslar, träning riktad mot problemet samt förbyggande åtgärder.