Stresshantering

Vad är stress?

Stress kan beskrivas som en överlevnadsreaktion i kroppen som är nödvändig för att kroppen ska kunna reagera och agera. Blodtryck och hjärtfrekvens höjs och stresshormoner utsöndras för att hantera en påfrestning och sedan återställa balansen när "faran" är över. Det här är en normal reaktion som inte är farlig, utan snarare nödvändig.

Ibland upplever individer hög stress för att de har för mycket att göra. Upplevd stress kan också vara hög hos dem som har för lite att göra med för få utmaningar. Exempel på det sistnämnda är arbetslöshet, som ofta är förenad med en stor psykosocial belastning i form av oro och ekonomiska bekymmer.

När är stress farligt?

Vårt stressystem är gjort för en kortvarig aktivering för att sedan återställas till viloläge. Problemet uppstår om stressbelastningen blir varaktig och påfrestningen blir så stor att de kroppsliga systemen inte får möjlighet till den återhämtning de behöver för att kunna fungera normalt.

Stressreaktionen och hur vi anpassar oss till denna tros kunna påverkas av en mängd olika faktorer som också delvis kan avgöra graden av vilka konsekvenserna blir. Exempel på dessa är strategier för att hantera smärta, personlighet, genetiska faktorer, graden av fysisk träning och sömn.

Långvarig stressbelastning kan påskynda utvecklingen och i vissa fall direkt leda till såväl kroppsliga som psykiska sjukdomstillstånd som hjärt-kärlsjukdomar och depression.

Sjukgymnastik

Regelbunden fysisk träning leder till att kroppen återgår till ett mer naturligt och mildare reaktionsmönster på fysisk och psykisk stress. En tränad person har bland annat lägre blodtrycksstegring, lägre påverkan på hjärtfrekvens och stresshormoner.