TENS

Din kropp har egna system för att lindra smärta. TENS innebär elektrisk stimulering som aktiverar och förstärker dina egna smärthämmande system.

Vid behandling placeras elektroder på huden och kopplas till en TENS-stimulator som sänder ut impulser. Behandlingen kan ge bra resultat vid både akut och långvarig smärta. Smärtlindringen är oftast som mest effektiv under själva stimuleringen, men effekten kan hålla i sig efter det att programmet avslutats.