Kontakta oss

Telefonnummer
0520 - 488870
Telefontid
Måndag-Fredag 07:30-16:00
Måndag-Fredag 11:45-12:30
Lunchstängt
E-post
Postadress
Närhälsan Lilla Edet rehabmottagning
Järnvägsgatan 8
463 30 Lilla Edet

Besök oss

Öppettider
Måndag 07:30-16:00
Måndag 11:45-12:30
Lunchstängt
Tisdag 07:30-17:30
Tisdag 11:45-12:30
Lunchstängt
Onsdag 07:30-16:00
Onsdag 11:45-12:30
Lunchstängt
Torsdag 07:30-17:30
Torsdag 11:45-12:30
Lunchstängt
Fredag 07:30-16:00
Fredag 11:45-12:30
Lunchstängt
Besöksadress
Järnvägsgatan 8 2tr
463 30 Lilla Edet

Arbetsterapi

Människan är av naturen aktiv och utvecklingsbar


Arbetsterapins grundtankar
Arbetsterapi bygger på tanken att människan är aktiv med egna resurser som möjliggör egen aktivitet. Genom aktivitet och handling kan människan påverka sin hälsa.

Målet med arbetsterapi är att främja människors möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet med sina önskemål och behov i förhållande till omgivningens krav.

Arbetsterapins fokus är att bedöma vilka konsekvenser sjukdom eller skada får för de aktiviteter en person måste, vill eller förväntas utföra i sitt dagliga liv.

Mer information om arbetsterapi


Målgrupp

Arbetsterapi riktar sig till dig som riskerar att få eller har fått nedsatt aktivitetsförmåga i det dagliga livet på grund av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning. Arbetsterapeutiska åtgärder är individ- eller miljöinriktade och syftar till att förebygga risk för, förbättra eller kompensera nedsatt aktivitetsförmåga.

Handrehabilitering: Hit kan du även vända dig om du har funktionsnedsättning i dina händer för bedömning och rehabilitering.

Om du är inskriven i hemsjukvården eller bor på särskilt boende vänder du dig i första till Kommunrehab


Arbetsterapeutisk metod

Besöken sker i första hand på mottagningen men vid behov gör vi även hembesök.

Vid ett första möte påbörjas en utredning av din aktivitetsförmåga. Utredningen sker genom samtal och observation i aktivitet. Vi diskuterar vilka resurser och begränsningar du har i det dagliga livets aktiviteter. Utifrån de behov och mål du har bedöms vilka åtgärder som kan vara aktuella.

Primärvårdsnyheter

1177 Vårdguiden

Läs mer

uiqt|wBvizpit{iv5zmpij5tqttimlm|H%vozmoqwv5{mvizpit{iv5zmpij5tqttimlm|H%vozmoqwv5{m