Bostadsanpassning

Arbetsterapeuten utreder och bedömer behov av en anpassning av bostaden och skriver intyg. I första hand prövas eventuellt ett förändrat aktivitetsutförande och/eller hjälpmedel.

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att bygga om och anpassa ditt hem. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt. Ansökan lämnas skriftligt på blanketten "Ansökan om bostadsanpassningsbidrag" som finns på Lilla Edets kommuns webbplats.

Blankett och intyg skickas till kommunens handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Handläggare för bostadsanpassningar i Lilla Edets kommun

Davor Maslovski
Socialförvaltningen, Lilla Edets kommun
Järnvägsgatan 12
463 80 Lilla Edet
Telefon: 0520-65 97 80