Ergonomisk rådgivning

Arbetsterapeuten hjälper till med råd och vägledning för hur du kan använda kroppen på ett mer skonsamt sätt i de dagliga aktiviteterna. Det finns många faktorer som spelar in gällande hur du arbetar med din kropp. Tänker du på hur du använder kroppen när du utför en aktivitet? Hur gör du? Finns det andra sätt att göra för att underlätta för din kropp?