Förskrivning av personliga hjälpmedel

Hjälpmedel är en viktig förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna fungera i sin miljö och för att vara aktiva och delta i samhällslivet. Hjälpmedelsförskrivning är en del i en rehabiliteringsprocess och kan vara en av flera insatser för att nå uppsatta mål.

Hjälpmedel förskrivs för att:

  • förebygga framtida förluster av funktion eller förmågaförbättra eller bevara funktion eller förmågakompensera försämrad eller förlorad funktion och förmåga att klara det
    dagliga livet.

Alla sjukvårdshuvudmän beslutar om regelverk för hjälpmedelsförskrivning. I Västra Götaland finns en gemensam Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel3. Den anger vilka kriterier som gäller vid förskrivning och styr vilka hjälpmedel som får förskrivas, vem som får förskriva och till vem.

Hjälpmedel provas ut och förskrivs individuellt och registreras. För avancerade och kostsamma hjälpmedel alternativt vid dubbelutrustning krävs att förskrivaren gör en särskild ansökan till ett hjälpmedelsråd. När behovet upphör är det brukarens ansvar att återlämna lånade hjälpmedel.

Lämna tillbaka hjälpmedel på Närhälsan Lilla edet rehabmottagning. Se öppettider. Ingen tidsbokning krävs.