Rehabilitering av händer

Handmottagning

Utifrån din beskrivning av dina handbesvär undersöker vi och testar din handfunktion. Vi testar till exempel din rörlighet, styrka och funktion i aktiviteter. När den inledande bedömningen är gjord informerar vi om vilka behandlingsmöjligheter som finns. Det kan vara ett individuellt handträningsprogram som du utför hemma, ortosbehandling, rådgivning om ergonomi och hjälpmedel.