Hälsoundersökningar

Vi erbjuder två alternativ som båda har som syfte att utesluta symptom på sjukdom och belysa hälsa och livsstil. Om tecken på sjukdom upptäcks får man boka tid hos ordinarie vårdcentral för vidare uppföljning och behandling.

Frågor och tidsbokning mån-fre 8.00-15.00
Telefon 010-441 69 00

Lilla hälsoundersökningen

Utförs av sjuksköterska.

Så här går det till:
Inför besöket skickar vi dig några formulär som ska fyllas i. Vid besöket går vi igenom formulären och gör provtagningar.

Vi samtalar om hälsofrämjande åtgärder och livsstil utifrån formulären och provresultaten.

De prover som tas är:

 • Längd
 • Vikt
 • BMI (Body Mass Index)
 • Midjeomfång
 • Blodtryck
 • Syn och hörselkontroll enligt körkortskrav

Kostnad: 375 kr

Stora hälsoundersökningen

Består av två besök; det första hos sjuksköterska och det andra hos läkare.

Så här går det till:
Inför första besöket skickar vi dig några formulär som ska fyllas i.

Vid första besöket går vi igenom formulären och gör provtagningar. Vi samtalar om hälsofrämjande åtgärder och livsstil utifrån formulären.

Vid andra besöket går vi igenom formulär och provtagningsresultat, gör en kroppsundersökning och en sammanfattande bedömning.

De prover som tas är:

 • Blodvärde
 • Blodsocker
 • Levervärden
 • Ämnesomsättning
 • Kalcium
 • Njurfunktion
 • Blodfetter
 • Urinprov
 • Längd
 • Vikt
 • BMI (Body Mass Index)
 • Midjeomfång
 • Blodtryck
 • EKG
 • Syn- och hörselkontroll enligt körkortskrav

Kostnad: 1625 kr

Välkommen!