Astma/KOL-mottagning

Här arbetar astma- och KOL-sjuksköterskor med astma och KOL i samarbete med läkare, arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast och dietist. Vi gör lungfunktionsundersökningar, utreder, behandlar, gör uppföljningar och ger stöd samt förebyggande åtgärder.

Telefon
0501-626 01, Marita Petterson och Monica Danielsson