Blodtrycksmottagning

Blodtrycksmottagningen är till för dig som är listad på Närhälsan Mariestad vårdcentral, har behandling för ditt blodtryck och fått remiss från läkare.
Blodtryckssköterskans uppdrag är att kontrollera och följa ditt blodtryck, ge råd om egenvård samt informera om mediciner.

Telefontid 11.00-11.45
0501-627 89, Elisabeth Linder

Lista dig hos oss

Nyheter från Närhälsan

Ont?

1177 Vårdguiden

Vårdval