Diabetesmottagning

Diabetesmottagningen är till för dig som är listad på Närhälsan Mariestad vårdcentral, har behandling för din diabetes och fått remiss från läkare. 

Till diabetessköterskan kommer du för vägledning om hur du ska sköta din diabetes på bästa sätt. Du får rådgivning om kost och motion.

Telefontid måndag-fredag 11.00-11.45
0501-625 51, Gunilla Svensson
0501-625 50, Marita Pettersson