Dietist

Till dietist kommer man på egenremiss eller efter remiss från någon vårdgivande instans. Kostbehandling är aktuell vid:

- Övervikt/fetma 
- Diabetes
- Hjärt- och kärlsjukdomar 
- KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom)
- Mag- och tarmsjukdomar 
- Allergi / livsmedelsöverkänslighet
- Tugg- och sväljproblem 
- Undernäring
- Ätstörningar 
- Cancersjukdomar
- Njursjukdomar

Maria Aronsson
Mobil 0700-852828

Lista dig hos oss

Nyheter från Närhälsan

Ont?

1177 Vårdguiden

Vårdval