Astma/KOL

Denna mottagning är till för dig som har astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
KOL är en försämring i andningsfunktionen som kommer när man blir äldre, och som ger liknande symtom som vid astma. Den vanligaste orsaken till KOL är rökning.

Vi erbjuder

  • Spirometritest, där lungfunktionen mäts
  • Enklare saneringsråd
  • Information kring allergi och överkänslighet
  • Träning att använda medicin och hjälpmedel
  • Samtal och råd i livsstilsfrågor           

Om du vill ha kontakt med astmamottagningen kan du ringa vårdcentralens vanliga tidsbeställning.

Ansvariga för astmamottagningen är:

Linda Andersson 0320- 77 93 01
Catrin Jekler 0320- 77 93 01
Mona Krantz 0320- 77 93 01