Minnesmottagning

Har du, eller någon närstående till dig, problem med glömska?

Här får du träffa distriktssköterska Lena Rindner eller Ulrika Wahlund som är särskilt utbildad inom minnessjukdomar.

Tillsammans med en läkare utför vi utredningar för dig med minnesproblem.

I en minnesutredning ingår det samtal (med dig och anhöriga), minnestest, blodtryckskontroll, provtagning och eventuellt röntgen av hjärnan. Den sammanlagda utredningstiden är ca 1-2 månader.

Du får träffa distriktssköterskan under ett längre besök, ca 1 timma.

Det är bra om du tar med en lista över mediciner du använder och att ta med någon närstående, så pratar vi om eventuella svårigheter tillsammans.

Vid bestående minnesproblem på grund av sjukdom kan distriktssköterskan hjälpa till med de kontakter som behövs, t ex med kommunens äldreomsorg – biståndshandläggare, hemtjänst, distriktssköterska i hemsjukvården.

Distriktssköterskan fungerar även som stöd åt närstående till personer med demenssjukdom.

Välkommen!