Samtalsmottagning

Psykologen eller distriktssköterskan tar emot patienter med aktuella problem som påverkar den psykiska hälsan.

Det kan till exempel röra sig om:

  • depression/nedstämdhet
  • stress, livshanteringsfrågor, sömnsvårigheter
  • ångest, spännings- och smärttillstånd
  • krisreaktioner, t ex vid anhörigs sjukdom eller bortgång
  • relationsproblem

eller andra psykiska problem. Vi tar emot patienter från 18 år, åldersgränser kan variera – hör med din vårdcentral vad som gäller.

Patienten bedöms utifrån ett helhetsperspektiv med hänsyn till personlig historia, nuvarande livssituation och eventuell somatisk problematik. Vi arbetar med ett flexibelt behandlingsutbud med metod anpassad efter patientens behov. Vi erbjuder bland annat bedömning, psykoterapi, rådgivning, konsultation och stöd.

Främsta arbetsmetoden är korttidspsykoterapi, vilket innebär ett begränsat antal samtal kring överenskommet fokus. Vi arbetar under sekretess.

Målet är korta väntetider, tidiga insatser och korta behandlingstider. Vid behov samarbetar vi med läkare eller andra yrkeskategorier på vårdcentralen. 

Du når oss på

telefon: 0320-779301