Sjuk kväll eller helg?

Närhälsan Skene jourcentral

Vårdcentralen har stängt

 

Du som är listad hos oss kan lista om dig på valfri vårdcentral. Närmaste vårdcentraler är Närhälsan Kinna vårdcentral och Närhälsan Viskafors vårdcentral. Där kommer vi att göra allt för att du ska känna dig väl omhändertagen och få en trygg och patientsäker vård.

Läs om hur du listar dig på

narhalsan.se/vardcentraler

Om du inte själv listar dig blir du automatiskt listad på den vårdcentral som ligger närmast din folkbokföringsadress i din kommun.

Journalkopior

Du kan kontakta Närhälsan Kinna vårdcentral för att få dina journalkopior. Om du valt en annan vårdcentral än Kinna kan din nya vårdcentral, med ditt samtycke, få journalkopior.

Närhälsan Kinna vårdcentral

Barnavårdscentralen

Går du med ditt barn på BVC i Fritsla är du välkommen att kontakta den vårdcentral du väljer. Där får du hjälp med en ny BVC-kontakt. 

Välkommen till Närhälsan Fritsla vårdcentral

 

Nyheter från Närhälsan

Ont?

1177 Vårdguiden

Vårdval