Primärvårdsakuten Mölndal har flyttat

Den 20 mars 2017 flyttade Primärvårdsakuten Mölndal och bytte namn till Jourcentralen Åby.
Ny adress är Katrinebergsggatan 1 Mölndal, i samma lokaler som Västerledens vårdcentral Åby.

Jourcentralen Åby