Mottagningar på vårdcentralen

Laboratorium

Öppettider:

Måndag - tisdag 07.30 - 15.30
Onsdag - torsdag 08.00 - 15.30
Fredag 08.00 - 13.30

Distriktssköterskemottagning

Vi utför sårbehandling, injektioner, suturtagning, blodtryckskontroller, rökavvänjning och kostrådgivning. Vi har även inkontinensmottagning och hjälpmedelsförskrivning.

Diabetesmottagning

För dig som har diabetes har vi en tidsbeställd mottagning där du erbjuds regelbundna kontroller och förebyggande verksamhet hos läkare och sjuksköterska. Det är läkaren på distriktsläkarmottagningen som remitterar dig till mottagningen. 

Astma-/KOL-mottagning

Vi är till för dig som har astma och/eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Vi utför lungfunktionstest som läkare ordinerat, gör årskontroller och uppföljningar.

Medicinsk fotvård

Tfn 010 - 47 33 007 - gäller även vid avbokning av tid.
Öppettider:
Tisdag   08.30 - 17.00
Onsdag 13.00 - 17.00
Torsdag 08.30 - 14.00
Vi utför fotbehandling och har rådgivning till dig med medicinska fotproblem.
Remiss krävs.

Psykologmottagning

Tfn 010 - 47 33 034 - gäller även vid avbokning av tid.
Telefontider:
Måndag 14:00-14:30 
Fredag 09:00-09:30 
Här arbetar legitimerade psykologer. Vi tar emot patienter för bedömning och behandling av bland annat kriser, ångest och depression. Remiss från läkare krävs.