Kursutbud

Kurser i hälsa och välmående

Vi erbjuder vetenskapligt beprövade kurser för dig som är listad på Närhälsans vårdcentraler i norra Bohuslän eller Dalsland. Kurserna leds av psykolog / kurator / fysioterapeut och hålls på Närhälsan Munkedal vårdcentral.

Kostnad: 50 kr per grupptillfälle. 
Välkommen att anmäla dig på telefon 010-441 51 40

ACT - Acceptance and Commitment Therapy

Om du känner att du grubblar mycket eller har fastnat i dina problem...

En kurs som ger dig effektiva tekniker för att släppa fysisk och känslomässig smärta och som ger dig stöd till att komma vidare i livet.

Vi träffas i grupp om ca 6-9 deltagare i 1 1/2 timme under 6 veckor.

Sömnskola

Vi erbjuder en kurs som hjälper dig hantera dina sömnproblem. Kursen innehåller teori, gruppdiskussioner och hemuppgifter som syftar till att skapa regelbundenhet i sömnen, hantera oro och tankar samt ge ökade möjligheter för avslappning och avspänning.

Vi träffas i grupp om ca 6-9 deltagare i 1 1/2 timme under 6 veckor.

Stresskola

Känner du dig stressad och som att du har svårt att få tillräckligt med vila? Känner du en trötthet eller utmattning som du har svårt att vila upp dig ifrån?

Stress är en naturlig reaktion som hjälper oss mobilisera kraft och energi, men stress kan bli skadlig om den är långvarig och om ingen återhämtning tillåts.

Vi erbjuder en kurs som ger dig effektiva verktyg för att lära dig förstå och analysera din stress, hitta samband och åtgärder, och därmed lättare finna en balans mellan påfrestningar och vila.

Kursen hålls under 1 1/2 timme över sex veckor i en grupp av 6-9 deltagare. 

Smärtskola

Har du problem med smärta? Känner du att det begränsar dig i ditt liv?

Behandlingen är riktad till dig som har smärtan i centrum för din uppmärksamhet, och målet är att trots det hitta livskvalité. Genom en kombination av sjukgymnastik, ACT, avslappning och mindfulness lär du dig att hantera livet på ett nytt sätt.

Under sex tillfällen träffas en grupp om 6-8 personer för att lära sig leva och må bra trots smärtan.

Förändringskurs

Vill du få ökad livskvalitet och bättre mående? Önskar du en förändring i ditt liv?

Det kan handla om livsstilsförändring, jobbiga tankar, oro, stress eller obalans, eller det
det sociala, till exempel att lära sig förbättra relationer, få nya vänner eller börja med
fritidsaktiviteter.

Genom kognitiv beteendeterapi och mindfulness får du konkret hjälp med att skapa en förändring i ditt liv.

Det kommer att vara 6-8 personer i gruppen och kursen sker över nio gånger, plus en uppföljningsgång cirka två månader efter avslutad kurs.

Må bättre

Känner du dig nedstämd och deprimerad? Längtar du efter att känna mera glädje och
att finna inre ro?

Vi erbjuder en kurs som ger dig enkla verktyg från kognitiv beteendeterapi (KBT) och fysioterapi som hjälper dig må bättre och lättare vända dina negativa tankar till positiva. 

Vi träffas i grupp om ca 6-9 deltagare i 1 1/2 timme under 6 veckor.

Obesitas - Gå ner i vikt med KBT

Har du ohälsosam övervikt (BMI ≥ 30)? Längtar du efter att gå ner i vikt och att må bättre?

Vi erbjuder gruppbehandling för viktminskning med stöd av kognitiv beteendeterapi (KBT). 

Vi träffas i grupp om ca 6-9 deltagare i 1 1/2 timme en gång per vecka under 11 tillfällen med ett uppföljningbesök ett par månader senare.

Ingen panik

Bli fri från panik- och ångestattacker genom kognitiv beteendeterapi i grupp. Genom kognitiv beteendeterapi kan du lära dig mer om vad som händer i kroppen, hur det kan hanteras och vad som kan göras åt det. 

Vi träffas i en grupp om ca 6-9 deltagare i 1 1/2 timme under 7 veckor.