Besök oss

Besöksadress
Björnhuvudsvägen 54
475 31 Öckerö

Kontakta oss

Telefonnummer
010 - 4733970
Telefontid
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Postadress
Vårdcentralen Öckerö BVC Öckerö/Hyppeln/Rörö
Björnhuvudsvägen 54
475 31 Öckerö

Vårdcentralchef

Charlotta Höweler Florberger

Tel: 070 082 49 07

 

Närhälsan Öckerö barnavårdscentral

Välkommen till BVC Öckerö!

Vi vill följa ditt barns utveckling och samtidigt stötta dig i ditt föräldrarskap.
Detta gör vi genom att erbjuda er att följa det nationella barnhälsovårdprogammet och
samtidigt lära känna er unika familj, ge tips och råd kring barns utveckling och föräldrarskap.

Vi jobbar i team vilket innebär täta kontakter med distriktssköterska/barnsjuksköterska,
till teamet finns även barnläkare, logoped, dietist och psykolog kopplade.

Vi samarbetar bland annat med Mödrahälsovården, Vårdcentral och
Barn o Ungdomsmedicin. Vi har också kontakt med kommunens förskolor.

        

På BVC Öckerö erbjuder vi:
Hembesök för nyfödda och adoptivbarn
Föräldrarutbildnig, enskilt eller i grupp
Information kring barns utveckling och behov 0-6 år
Vaccinationer enl det svenska basprogrammet
Ett familjecentrerat arbetssätt

                                    

Nyheter från Närhälsan

1177 Vårdguiden