Distriktsköterskemottagningen

Från den 1/4 2016 ökar vi vår service och har fler bokade tider till distriktssköterskan
samt att ni kan boka er via hemsidan.

http://www.narhalsan.se/ockerovardcentral

Kontakta oss via telefon: 010 473 39 70

Distriktssköterskan hjälper till med bl a:

Suturtagning
Blodtrycksmätning
Injektion
Omläggning