Neurovårdteam

Vi vänder oss till dig som drabbats av stroke eller annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom. Vi kan erbjuda rehabilitering både till dig som är nyligen insjuknad och dig som har haft din sjukdom en längre tid.

I teamet arbetar sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped med vidareutbildning inom neurologi. Målet för vårt team är att du skall återfå eller bibehålla bästa möjliga funktion för att kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Du erbjuds individuellt anpassad rehabilitering som utgår från din rehabiliteringsplan som vi skapar tillsammans. Du får träffa de yrkeskategorier som bäst kan hjälpa dig att nå dina mål. Vi väljer träningsform och träningsintensitet utifrån dina mål, dina förutsättningar och vår specifika kunskap. Rehabiliteringen kan ske både individuellt och i grupp och under en avgränsad period. Vi erbjuder också  återkommande uppföljningar för dig som har haft din neurologiska sjukdom under en längre period.

För att nå bästa resultat samarbetar vi bland annat med distriktsläkare, hemtjänstpersonal och personliga assistenter.

Välkommen att kontakta oss på Närhälsan Skövde rehabmottagning.