Multimodala rehabteamet

Närhälsan multimodala rehabteamet tar emot patienter med långvarig smärta för bedömning och behandling. Vanligtvis inkommer remiss från läkare men du som  patient kan även söka oss på egen hand via egenremiss.

Vi tar emot personer från hela Västra Götalandsregionen.

Verksamheten riktar sig till dig som är i yrkesför ålder (16-67 år) som har behov av mer omfattande och samordnade insatser kring din smärtproblematik än vad som kan erbjudas på din ordinarie vårdcentral eller rehabmottagning . Teamet erbjuder en samordnad rehabilitering, vilken syftar till att ge dig ökade kunskaper om smärta, ökad livskvalitet samt möjliggöra återgång eller bibehålla förmåga till arbete och/eller utbildning.

För att ta reda på ditt rehabiliteringsbehov och dina rehabiliteringsmöjligheter blir du kallad till bedömning i teamet. En kartläggning görs av fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga resurser och hinder. Viktiga aspekter vid bedömningen är din motivation och förmåga att aktivt delta i rehabiliteringsprogrammet.

Teamet erbjuder olika former av rehabilitering. Som patient i teamet erbjuds du såväl enstaka behandlingsinsatser under en kortare period som mer omfattande rehabilitering. Du erbjuds rehabilitering/behandling om hur du kan hantera smärta, stress och sömnsvårigheter. Bland mycket annat kommer du att få ökade kunskaper om vikten av balans i vardagen samt strategier för att hantera din smärta. Behandlingen består av kroppsmedvetandeträning, avspänning, mindfulness, fysisk aktivitet, ergonomi, samtal m.m. Rehabiliteringen genomförs i grupp. Teamet arbetar med kognitiv inriktning som utgår från stressfysiologiska kunskaper. Detta innebär att vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med fysiska, psykiska och sociala aspekter. Vi utgår från din egen kraft att förändra och påverka din situation.

Vår enhet har lång erfarenhet av smärtrehabilitering. Vi arbetar multimodalt och teamet består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, KBT-terapeut och läkare. Vi har också ett nära samarbete med din ordinarie läkare. Remissvar skickas efter bedömning och avslutad rehabilitering till remitterande läkare. Vi arbetar utifrån de nationella riktlinjerna inom Rehabiliteringsgarantin.