Utåtriktat arbete

Vi bjuder in alla som går i årskurs 8 i Skövde kommun på studiebesök på mottagningen. 

Vi besöker alla gymnasieskolor i Skövde kommun minst en gång per termin.

Vi besöker Högskolan i Skövde vid minst två tillfällen per läsår. En gång inför sommaren och en gång i december i samband med World Aids Day.

Tag kontakt med oss ifall ni önskar att vi kommer till er och presenterar vår verksamhet. Telefon 0500-478250.