Om vårdcentralen

Vårdcentralen Billingen är en offentligt driven vårdcentral centralt belägen på Käpplunda gärde. På Käpplunda gärde finns även apoteket Tranan och servicehus. Gratis parkering finns för besökande.

I vår verksamhet finns en stabil bemanning som driver läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, barnavårdscentral, astma-KOL mottagning, diabetes/blodtrycksmottagning, laboratorium med mera.

Alla på vårdcentralen ingår i ett välfungerande team så att läkare och övrig personal kan arbeta tillsammans så effektivt som möjligt för att ge dig ett gott omhändertagande.