Patientinformation

Hur kommer jag i kontakt med vårdcentralen?

Via telefonen. Telefonen bemannas av sjuksköterskor 07.30-17.00 alla vardagar. Vi använder telefonsvararsystem. Alla som ringer in får en enkel instruktion om att knappa in eller tala in sitt telefonnummer och får sedan besked om en tidpunkt för beräknad uppringning. Sköterskorna i telefonen kan ge råd, behandlingsrekommendationer och vid behov boka tid för läkarbesök eller telefontid till läkare. Sköterskorna hjälper också till att ordna med recept när det behövs.

Tel: 0500-44 70 70

Beställa tid till en läkare

Tidsbeställning sker bäst via sjuksköterskan i telefonen. Sköterskan ger råd, gör en medicinsk bedömning och gör en prioritering. För att du skall få adekvat hjälp är det viktigt att du informerar sköterskan om det problem du söker för. Beställ tid för intyg i god tid eftersom vi måste prioritera våra sjuka patienter före intygsskrivande. Du kan inte boka läkartid i receptionen.

Beställa recept

När du önskar nya recept kan du antingen ringa eller kontakta oss via Mina vårdkontakter. Önskemål om nya recept som du tidigare fått förskrivna från vårdcentralen innebär vanligen inga problem men om det gäller mediciner som du inte fått på vårdcentralen tidigare kan vi behöva en del ytterligare information. 
Kontakta oss i god tid innan recepten tar slut, gärna direkt vid sista uttaget på apoteket. Vi behöver i regel fem arbetsdagar på oss för att hjälpa dig med receptförskrivning. Numera skickas alla recept elektroniskt direkt till apoteket (E-recept) och medicinen kan hämtas ut på vilket apotek som helst i landet.

Provtagning

Majoriteten av prover tas i samband med läkar- eller sköterskebesök. Vid övrig provtagning skall du anmäla dig i receptionen. Om du äter cellgifter bör du ange det i receptionen så får du gå före och slipper sitta i väntrummet så länge och vänta. Detta för att minska risken för att du skall drabbas av någon infektion i vårt väntrum. Om du skall ta prover inför besök på KSS, eller annat sjukhus, skall du ta med dig kallelsen så slipper du betala för provtagningen.
Provtagningen bemannas av leg biomedicinska analytiker.
Provtagning måndag - fredag 7.30 - 12.00 och 13.00 - 16.00

Vaccination

Om du önskar vaccinera dig tar du kontakt med vårdcentralen via telefon. Du samråder med distriktssköterskan om just dina behov och därefter bokas du in på en tid för vaccinering.

Prisexempel på några av de vanligaste vaccinationerna:

Vaccin mot hepatit A. (Havrix)
För långtidsskydd rekommenderas två injektioner med 6-12 månaders mellanrum

Vuxen (från 16 år) 300 kr per dos
Barn (upp till 16 år) 300 kr per dos

Vaccin mot hepatit A och hepatit B. (Twinrix)
Grundvaccinering består av tre doser. Andra dosen ges efter 1 månad och den tredje ges 6 månader efter den första dosen.

Vuxen (från 16 år) 450 kr per dos
Barn (upp till 16 år) 370 kr per dos

Vaccin mot fästingburen virusencefalit (TBE).
Grundvaccinering består av tre doser. Andra dosen ges efter 1-3 månader och tredje dosen 9-12 månader efter andra dosen. Ytterligare en dos ges sedan vart tredje år.

Vuxen (från 16 år) 330 kr per dos
Barn (upp till 16 år) 310 kr per dos

Pneumokockvaccination. (Pneumovax)
Engångsdos med ev. revaccination efter 10 år.
Vuxna och barn från 2 år - 350 kr

Stelkramp. Påfyllnadsdos i vuxen ålder.
Vuxen 200 kr

Svar på prover och andra undersökningar

Röntgensvar meddelas per brev eller telefon senast 3 veckor efter undersökningstillfället.
Laboratoriesvar meddelas efter överenskommelse med respektive läkare. Provsvar meddelas i regel om de visat något avvikande eller anmärkningsvärt men som regel inte om svaret var normalt. Vissa prover tar lång tid att analysera, ibland flera veckor.


Patientavgifter på vårdcentral
Prisuppgifter kan du läsa om här: Patientavgifter i Västa Götaland