Besök hos sjukgymnast eller arbetsterapeut

Vi samarbetar med Närhälsan Skövde rehabmottagning. Det innebär att du kan träffa en fysioterapeut/sjukgymnast  eller arbetsterapeut på vårdcentralen för ett första besök. Boka via vårdcentralens tidsbokning.

Läs mer på Närhälsan Skövde rehabmottagning

Det behövs ingen remiss för att söka till arbetsterapeut och sjukgymnast.