Mottagningar

Distriktssköterskemottagning

Ring gärna på telefontiden som är måndag–fredag klockan 8.00–9.00. Telefonumret är 010-441 66 00. Vi tar emot dig efter överenskommelse. Du är varmt välkommen!

Specialsköterskemottagning

Följande specialsköterskemottagningar har du tillgång till:

  • Astma-KOL-mottagning
  • Diabetessjuksköterska
  • Hjärta-kärlsjuksköterska.

Kurator

Telefonnumer: 010-441 66 46 eller 010-4416645

Du kan besöka en kurator på eget initiativ eller bli remitterad av  till exempel via läkare.

Många som besöker kuratorn befinner sig i en livskris. Det kan röra sig om relationsproblem, ångest, depressioner och utmattningssyndrom. Gemensamt för de som söker hjälp är oftast en vilja att få stöd i förändringar av livssituationen.

En kurator arbetar med samtal - individuellt eller i grupp för att definiera ett problem och dess omfattning.

Kuratorn kan också hjälpa till i kontakten med andra myndigheter.

Rökavvänjning

Margareetta Waldén, distriktssköterska, hjälper dig att sluta röka. Hon nås på telefonnummer 010-441 66 00.

Du får också hjälp med

  • Provtagning
  • livsstilsrecept
  • vaccination
  • hemsjukvård.